GDPR

Aviation Academy » GDPR

Conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date , Scoala Superioara de Aviatie Civila, cu sediul in str. Gratioasa nr 13, sector 1, Bucuresti, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, bine determinat prin cadrul normativ special în vigoare, datele personale pe care ni le furnizaţi, în condiţiile legii.

 

Scopul prelucrarii:

SSAvC prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii. În momentul în care vă decideți să vă înscrieți la SSAvC, vi se solicită un set de date personale și documente, pe baza cărora se vor stabili raporturile contractuale legale, in vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte. Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de beneficiar, în mod liber, notate pe propria răspundere pe formularele-tip folosite la înscriere, dar și copiile după documentele de identitate, de stare civilă, studiile anterioare, date fiscale/bancare, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind încheierea și executarea contractului. Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale corecte şi complete, SSAvC se află în imposibilitatea de a încheia orice contract şi în consecinţã, de a furniza serviciul dorit.

 

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:

  • articolul 6 alineatul (1) litera (b), (c) si (e) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale

 

Potrivit dispoziţiilor RGPD, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi, cu privire la prelucrarea propriilor date:

  • dreptul de a fi informat;
  • dreptul de acces la date;
  • dreptul de rectificare a datelor;
  • dreptul de opoziţie;
  • dreptul la ștergerea datelor;
  • dreptul la restricţionarea prelucrării;
  • dreptul la portabilitatea datelor şi dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate;
  • dreptul de a înainta o plângere adresată operatorului, autorităţii de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal şi dreptul de a se adresa justiţiei.

 

Responsabilul pentru protecția datelor

Pentru orice informație privind protecția datelor personale, ori dacă semnalați nereguli în ce privește respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD), vă rugăm trimiteți un mesaj către responsabilul pentru protecția datelor personale la nivelul SSAvC, la adresa de email: dpo@aviationacademy.ro

 

 

Informații utile cu privire la cadrul general de reglementare al protecției datelor cu caracter personal

Informatii avizate și detaliate privind noul Regulament General de Protecția Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al ANSPDPC: http://www.dataprotection.ro.

Standardele inalte ale serviciilor Scolii Superioare de Aviatie Civila sunt confirmate de parteneriate importante

tarom
facultatea de inginerie aerospatiala
Acadademia Henry Coanda
Serviciul telecomunicatii speciale
air bucharest