Integritate Institutionala

Persoanele care raportează încălcări ale legii  (Legea nr. 361/2022), care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

1. Canale interne – În cazul SSAvC:  scris,  e-mail:  avertizare@aviationacademy.ro,

telefonic: 021.233.16.38/interior 132 (Consilierul de integritate din cadrul SSAvC, cf. Deciziei 113/2022).

2. Canale externe

      Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);

  • Online, pe Platforma Avertizori (https://avertizori.integritate.eu/);
  • Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu.
  • Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile sunt înregistrate automat;
  • Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
  • Personal, prin prezența la sediul ANI, cu programare la adresa de email avertizari@integritate.eu.

Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. ( Cap. V din Legea nr. 361/2022)

Standardele inalte ale serviciilor Scolii Superioare de Aviatie Civila sunt confirmate de parteneriate importante

tarom
facultatea de inginerie aerospatiala
Acadademia Henry Coanda
Serviciul telecomunicatii speciale
air bucharest