Concurs de admitere pentru tehician de aviatie, categoria part 66 B1.3

Aviation Academy » Concurs de admitere pentru tehician de aviatie, categoria part 66 B1.3

Concurs de admitere

In perioada suplimentara 27.06.2024-09.07.2024, Scoala Superioara de Aviatie Civila organizeaza inscrieri pentru programul de burse oferite celor care isi doresc sa devina tehnician de aeronave, categoria B1.3. Inscrierile se fac la secretariatul Scolii Superioare de Aviatie Civila.

Cursul va incepe din August 2024.

Candidatii declarati admisi se vor obliga ca la absolvirea cursului sa lucreze pentru o perioada de 5 ani in sistemul aviatiei din Romania (de stat sau privat) conform prevederilor Legii 352/2003 si a Ordinului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr.2344 din 27.12.2023. In cazul candidatilor minori declarati admisi, se va prezenta consimtamantul parintilor/tutorului pentru acordul de a incepe cursurile si pentru conditiile de scolarizare.

Conditii de inregistrare a candidatilor pentru selectie:

Inregistrarea solicitantului pentru selectie se face in baza urmatoarelor documente:


Admiterea va consta din testare scrisa si orala la limba engleza (proba eliminatorie) si testare scrisa la matematica si fizica nivel clasa a- IX-a si a –X-a conform bibliografiei atasate (media minima de admitere nu poate fi mai mica decat 7 – sapte la fiecare din cele doua materii). Bibliografie

Calendar desfasurare probe admitere:

PERIOADA suplimentara  27.06 – 09.07.2024 – INSCRIEREA CANDIDATILOR

PROBA SCRISA LIMBA ENGLEZA – 10.07.2024

REZOLVARE CONTESTATII – 11.07.2024

PROBA ORAL LIMBA ENGLEZA –12.07.2024

REZOLVARE CONTESTATII – 15.07.2024

PROBA SCRISA MATEMATICA –16.07.2024

REZOLVARE CONTESTATII – 17.07.2024

PROBA SCRISA FIZICA –19.07.2024

DEPUNERE CONTESTATII – 22.07.2024

DEPUNERE CONTESTATII:

 “In termen de 24 de ore de la afişarea listelor/informarea candidatilor cu rezultatul final al fiecarei probe in parte.” 

“Probele incep la ora 9:00” – orice modificare se va anunta. 

AFISARE REZULTATE FINALE – 25.07.2024

INCEPERE CURS –  August 2024.

EXTRAS REGULAMENT DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE

ACCESUL IN SALĂ ŞI REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR:

 “Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza cartii de identitate şi a legitimaţiei de concurs. Se interzice intrarea în săli cu manuale şcolare, materiale scrise, alte materiale sau obiecte în care acestea ar putea fi depozitate, calculatoare, telefoane mobile, pagere, laptop, notepad, palmtop, etc. La elaborarea lucrarilor nu se admit materiale ajutatoare; 

Candidaţii care nu au asupra lor toate actele prevazute nu sunt admisi in sala. 

Apoi, fiecare candidat  ocupa locul in banca marcat prin legitimatia de concurs langa care va aseza cartea de identitate, pana la predarea foii de examen. Este interzisa modificarea ordinii de dispunere a candidatilor de catre alte persoane decat Presedintele comisiei;……..

Candidatii care la deschiderea plicurilor cu subiecte nu sunt in sala, pierd dreptul de a participa la proba respectiva.”

DESFĂŞURAREA PROBELOR

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră sau neagră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor folosi pastă sau creion negru. Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul sau a altor mijloace de calcul.

Candidatii nu pot parasi sala, sub nici un motiv, la mai putin de o ora de la deschiderea plicurilor cu subiecte . La parasirea salii, indiferent de motiv, candidatii sunt obligati sa predea lucrarea si sa semneze de predarea acesteia, nemaiavand voie sa reintre in sala pe durata desfasurarii probelor.

In cazuri deosebite, cand un candidat este nevoit sa paraseasca sala in timpul desfasurarii probei, acesta va fi insotit de unul din supraveghetori pana la momentul revenirii in sala.

Orice incercare dovedita de frauda in timpul probelor de concurs se sanctioneaza cu eliminarea candidatului respectiv din concurs. 

       CONTESTAŢII

1)  Eventualele contestatii cu privire la rezultatul probelor de concurs se depun la secretariatul comisiei de admitere in termen de 24 de ore de la afişarea listelor cu rezultatul final al fiecarei probe in parte. Contestatiile se înregistrează la secretariatul S.S.Av.C. si se rezolva inainte de afisarea rezultatelor generale finale.

2)  Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări scrise.

3)  Dupa expirarea termenului de rezolvare si raspuns la contestatii, rezultatul la probele de admitere se considera definitiv si nu mai poate fi modificat.

Data articol: 27 iunie 2024

Standardele inalte ale serviciilor Scolii Superioare de Aviatie Civila sunt confirmate de parteneriate importante

tarom
facultatea de inginerie aerospatiala
Acadademia Henry Coanda
Serviciul telecomunicatii speciale
air bucharest